راهنمای استفاده از وب سرویس

 استفاده از وب سرویس شما میتوانید بدون ورود به سامانه و از طریق وب سایت,پورتال و یا نرم افزار خود اقدام به ثبت دامنه نمایید .  وب سرویس ایزی رجیستر از 5 متد پشتیبانی مینماید . این متد ها جهت عملیات ثبت دامنه / تمدید دامنه / لیست دامنه های ثبت شده/ whois دامنه و دریافت مانده حساب مورد استفاده قرار میگیرد . 

برای استفاده از وب سرویس باید ابتدا آدرس زیر را به عنوان فایل اصلی به برنامه معرفی نمایید :

آدرس وب سرویس :  http://easyregister.ir/webservice/webservice.asmx?wsdl
دریافت مستندات اتصال به وب سرویس : http://easyregister.ir/webservice/WebService_Manual.pdf