تعهدنامه ثبت دامنه ir

چرا ایرنیک برای ثبت دامنه از من تعهدنامه درخواست نموده است؟

هنگامیکه سفارش ثبت دامنه شما برای تائید ایرنیک ارسال می شود، دامنه شما توسط بخش حقوقی ایرنیک بررسی شده و بر حسب اینکه نام انتخابی شما چه چیزی باشد، ممکن است از شما تعهدنامه درخواست گردد. به طور مثال نام های دامنه که در آن ها نام ایران وجود داشته باشد و یا اسامی اشخاص باشد ، یا کلمه bank و یاnews در آن ها باشد و مواردی از این قبیل و یا در مواردی به دلیل تشابه اسمی یا نام های مشابه چنین درخواستی از شما می شود. طبق روال مركز ايرنيك در مواردي كه حتي احتمال مغايرت در حقوق ثبتي ديگران بوجود بيايد از متقاضي تعهد نامه دریافت ميگردد. این تعهدنامه به منظور بر عهده گرفتن مسئولیت های ناشی از هرگونه شکایت و یا ادعای احتمالی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در خصوص این دامنه ها می باشد.

متن تعهدنامه به شرح زیر است:

به نام خدا 

اینجانب آقا/خانم/شرکت ------------- به شناسه -------------- در مورد دامنه هایی که صاحب امتیاز آنها بوده یا پس از این اقدام به ثبت آنها می نمایم، اعلام می دارم کلیه دامنه ها را بدون سوءنیت به ثبت رسانده و هیچ یک از این دامنه ها ناقض حقوق اشخاص ثالث به ویژه حقوق مربوط به نام اشخاص حقوقی یا علایم تجاری نبوده و همچنین مغایرتی با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ندارد. همچنین متعهد می گردم در صورت ثبت دامنه برای شخص یا شرکتی دیگر، شناسه مربوط به همین شخص یا شرکت را به صورت رسمی به همراه مدارک مربوطه(کارت ملی، روزنامه رسمی)اعلام نمایم،کلیه مسئولیت های قانونی ناشی از شکایت یا اقامه دعوی در مورد دامنه های ثبت شده بر عهده اینجانب می باشد.
 
مهر/امضا تاریخ 

جهت ارسال تعهدنامه خود وارد سایت nic.ir شده و از قسمت ارسال مدارک وارد بخش مدارک مربوط به امور دامنه شده و گزینه تکمیل فرم و ارسال مدارک را انتخاب نمائید. سپس فایل مدرک را پیوست نموده، فرم مربوطه را تکمیل و ارسال فرمائید. همچنین می توانید تعهدنامه خود را برای ایرنیک به شماره 22295700 فکس نمائید.