تعرفه ها


نرخ ثبت و تمدید دامنه های ملی به شرح زیر می باشند
# پسوند دامنه قیمت سالانه (تومان) قیمت 5 ساله (تومان)
1 عمومی ایران (IR.) 4500 13,000
2 سازمانهای علمی (ac.ir.) 3900 11,800
3 شرکت های تجاری (co.ir.) 3900 11,800
4 سازمان های دولتی (gov.ir.) 3900 11,800
5 افراد با تابعیت ایرانی (id.ir.) 3900 11,800
6 خدمات شبکه (net.it.) 3900 11,800
7 شرکت های غیرانتفاعی (org.ir.) 3900 11,800
8 مدارس و موسسات آموزشی (sch.ir.) 3900 11,800
دامنه بین المللی .com  40500  ------
10 دامنه بین المللی .net  50000  ------
11  دامنه بین المللی .org
 55000  -------
12   دامنه بین المللی .biz  47500  -------
13  دامنه بین المللی .info  50000  -------