تعرفه ها


نرخ ثبت و تمدید دامنه های ملی به شرح زیر می باشند
# پسوند دامنه قیمت سالانه (تومان) قیمت 5 ساله (تومان)
1 عمومی ایران (IR.) 13500 37500