عدم ارائه خدمات نمایندگی و وبسرویس

خبر فوری 
ضمن تشکر از انتخاب شما متاسفانه 
 تا اطلاع ثانوی با توجه به مشکلات بوجود آمده و تغییرات مهم قادر به ارائه  خدمات  نمایندگی و وبسرویس نیستیم